шрифтове

Внимание! Тази страница вече не се поддържа. Възможно е информацията на нея да е остаряла и погрешна.

Шрифтове

 (безплатни и платени)

Линк към сайтът

Шрифтове

     Детайли

www.dafont.com 12 075 Безплатно изтегляне на шрифтове. Промяна на текстът който представя шрифта. След регистрация и вие можете да качвате шрифтове.
www.1001freefonts.com 10 000 Безплатно теглене на шрифтове, промяна на текстът който представя шрифта. Платено изтегляне на всички шрифтове наведнъж.
www.abstractfonts.com 13 284 Безплатни шрифтове, качване на ваши шрифтове след регистрация.
www.fontfreak.com 5 400 Без пари - един по един, нацяло изтегляне на всички шрифтове - платено.
www.typenow.net 6 846 Безплатни шрифтове.
www.myfonts.com 62 528 Доста платени шрифтове, също и някои безплатни. Предлагат без пари и без регистрация разпознаване на шрифт по изображение.
www.eknp.com 1 500 За получаване шрифтовете наведнъж се заплаща, иначе са безплатни.
www.free-fonts.com 55 000 Търси в множество други сайтове за всякакви шрифтове.
www.1001fonts.com 2 694 Промяна на текстът представящ шрифта, за качване е нужна регистрация.
www.dingbatpages.com n/a Шрифтове със символи - без пари.
www.astigmatic.com n/a Продават колекции от избрани шрифтове и дават съвсем малко шрифтове безплатно.
www.highfonts.com 28 302 3218 безплатни и 25084 платени шрифта.
www.urbanfonts.com 8 000 Безплатни и платени шрифтове, промяна на текста представящ шрифта, както и неговия цвят.